Jdi na obsah Jdi na menu

O nás

 

Historie hasičství má staletou tradici sahající hluboko do středověku. V roce 1755 vydala Marie Terezie patent,kterým stanovila řád pro hašení ohně pro Země koruny České,když pro Moravu jej stanovila již v roce 1751.Podle těchto patentů se mimo jiné ve vesnicích,kde dosud nebyly,musely budovat návesní rybníčky a stavět zvoničky, dnešní kapličky, sloužící k oznamování požárů.

 Počátky dobrovolných hasičských sborů jsou známy až po roce 1848.První český sbor vznikl v roce 1864 ve Velvarech a podle něho vznikaly sbory v Benešově, Hořovicích, Chrudimi, Klatovech, Kolíně a další.I v Pošumaví se začaly ustavovat hasičské sbory.V roce 1878 se několik sborů sdružilo ve společnou župu se sídlem v Horažďovicích, kde  neúnavně působil zakladatel Matěj Mayer.To už zřizování hasičských sborů se stalo veřejnou snahou , podporovanou obcemi a okresními i zemskými institucemi.Přispěl k tomu hlavně “Požární zákon” z 5.dubna 1873, jakož i další zákon z 16.prosince 1882, který stanovil pojišťovnám povinnost přispívat k hasičským účelům.

 Požární sbor v Buděticích

 Požární sbor byl založen roku 1888.V této době bylo 20 aktivních členů a 8 přispívajících členů.  Vybavení hasičského spolku se skládalo ze 4 stříkaček-berlovek, 4 plátěných věder, 3 bouracích žebříků, 3 háků a 3 hákových žebříků.V té době poměrně dobře finančně situovaná obec Budětice koupila r.1888 od firmy Smekal v Praze ruční čtyřkolovou stříkačku s veškerým vybavením za 2 900 korun(1 450 zlatých).Velké slavnosti jejího posvěcení, které provedl duchovní zdejší farnosti P.Josef Brož se zúčastnily okolní sbory a velké množství lidí.Současně se stříkačkou byl posvěcen i slavnostní prapor sboru.

 Po 1.světové válce a po oslavách 40.let založení sboru, měl již sbor 109 členů: 29 činných, 8 zakládajicíh, 9 čestných a 63 přispívajících.Materiální vybavení sboru bylo na velmi dobré úrovni, o čemž svědčí skutečnost, že v roce 1934 zaslal sbor firmě Smekal do opravy 18 helem a objednal 22 opasků, jednu hornu a látku na ušití 22 pracovních obleků.

361.jpg    p7310014.jpg

                   dscf0485.jpg