Jdi na obsah Jdi na menu

Zdravotní prohlídky členů zařazených v JSDHO !!!

26. 3. 2014

Informace pro členy zařazené  ve výjezdové jednotce obce:

v sobotu dne 29.března 2014, proběhnou od 11hod. (do cca 12:30h) povinné zdravotní prohlídky členů jednotky, které budou probíhat v klubovně hasičké zbrojnice v Buděticích. Prohlídku musí ze zákona o požární ochraně absolvovat každý člen zařazený v zásahové jednotce SDH obce. Dokladem bude vystavení lékařského posudku, který umožňuje členovi jednotky vykonávat danou funkci v jednotce obce na další dvouleté období. Zdravotní prohlídky provede praktický lékař MUDr. Masný. Kdo by se nemohl z nějakého důvodu dostavit, včas mne informujte, bude pak potřeba zajistit inviduální prohlídku u lékaře v jiném termínu, nejpozději však do 4.dubna. Poučení - člen který nebude mít platnou zdravotní prohllídku nebo mu bude lékařem stanovena záporná diagnóza, nemůže být zařazen k výkonu činnosti v jednotce SDH obce.

Zdravotní prohlídky budou provedeny pro členy JDHO Budětice a JSDHO Vlkonice.

VJ, Petr Huda

Formulář LP zde: